image1 image2 image3
logo

Informatie m.b.t. bevrijdingsdag 5 mei 2015

Bevrijdingsdag is een jaarlijkse nationale feestdag, maar feestdagen zijn niet automatisch een vrije dag.
De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen.
Of 5 mei een vrije dag is wordt vastgelegd in de CAO of arbeidsovereenkomst. Is hierin niets vastgelegd
over 5 mei, dan moeten werkgevers en werknemers dus onderling een regeling treffen.

Het merendeel van de Cao’s van de private sector geeft aan dat 5 mei alleen in de lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.) een vrije dag is. In de Cao’s van de overheidssector is vastgelegd dat 5 mei voor ambtenaren elk jaar een vrije dag is. Volgens de Winkeltijdenwet is 5 mei een gewone dag. De winkels mogen dus open zijn, echter blijkt ook dat veel winkels gesloten of aangepaste openings tijden hebben tijdens deze dag.

Wilt u dus zeker zijn wat voor u van toepassing is op een nationale feestdag? Check dan even uw COA zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Eerste bedrijf gaat bouwen op uitbreiding Garstelanden

Het bedrijf FMB Services heeft als eerste een kavel gekocht op de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De grondoverdracht heeft donderdag 18 december plaatsgevonden. Wethouder Johan Oordt: “Ik ben blij dat de ontwikkeling van dit bedrijventerrein nu ook echt zichtbaar gaat worden met de bouw van het eerste bedrijfspand. De verwachting is dat in de zomer van 2015 nog meer bedrijven starten met bouwen.”

 

Uitbreiding

Het huidige bedrijventerrein Garstelanden wordt in zuidoostelijke richting uitgebreid om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid in Twenterand. Het eerste deel van het terrein voor de uitbreiding is bouwrijp gemaakt. Bedrijventerrein Garstelanden wordt in totaal uitgebreid met 1,5 hectare. Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk is nauw betrokken geweest bij de invulling en uitbreiding van het bedrijventerrein.

FMB Services

In januari van dit jaar werd een informatiebord bij het bedrijventerrein onthuld. Hierbij was FMB Services al in beeld als potentiële koper van een bedrijfskavel. De verkoop van het kavel is met de overdracht van de grond nu afgerond. Op bedrijventerrein Garstelanden neemt FMB Services in totaal 750 m2 af waarvan in eerste instantie 300 m2 wordt bebouwd. De verwachting is dat de bouw in het voorjaar van 2015 gereed is.

uw winkelgebied Mooi Schoon


Een schoon winkelgebied is een mooi winkelgebied. Daarom houden we maandag 20 oktober 2014 van 7.00 tot 10.30 uur in het kader van de zwerfvuil actie 'Mooi Schoon' een extra schoonmaakronde in een aantal winkelgebieden van Twenterand. Waar nodig en mogelijk verwijderen we het onkruid, spuiten we het straatmeubilair en de verkeersborden af en blazen en vegen we de straten schoon. Bovendien krijgen de ondergrondse containers in de gemeente de komende tijd een extra opschoonbeurt.

Mooi Schoon
Mooi Schoon is een project in 14 ROVA-gemeenten en staat voor het bestrijden van zwerfvuil. Als ondernemer wilt u graag een aantrekkelijk en uitnodigend winkelgebied. De verschillende kernen van de gemeente Twenterand hebben al een relatief opgeruimd centrum. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Samen met u en onze inwoners.

Het goede voorbeeld
We vinden het belangrijk om als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom maken we samen met ROVA op 20 oktober a.s. een aantal winkelgebieden in Twenterand extra schoon. Het gaat om Vriezenveen centrum, omgeving Kervelplein in Westerhaar, omgeving Julianastraat in Vroomshoop en omgeving de Brink in Den Ham.

Kom ook in actie
Ook u als ondernemer kunt deelnemen aan de actie 'Mooi Schoon'. Bijvoorbeeld door gratis de aanhanger van Mooi Schoon te gebruiken voor een opschoonactie. Deze kar zit vol materialen zoals bezems, afvalgrijpers, vuilniszakken en meer. Bovendien begeleidt een ROVA-medewerker de actie en wordt het ingezamelde zwerfvuil direct door ROVA afgevoerd. Wilt u uw klanten laten weten dat uw winkelgebied supporter van Mooi Schoon is? Binnenkort bezorgt een medewerker van de gemeente Twenterand in de winkelgebieden die extra schoongemaakt worden posters die u in uw etalage of op uw winkeldeur kunt hangen. U kunt de poster ook gratis afhalen op het gemeentehuis.

Uw wensen
Wellicht heeft u specifieke ideeën of wensen over een zwerfvuil-vrij winkelgebied. Begin volgend jaar gaan wij hierover graag met u en ROVA in overleg via het Ondernemersplatform Detailhandel Gemeente Twenterand.

Laat u inspireren door een mooi schone omgeving en kom ook in actie tegen zwerfvuil.
Voor meer informatie kijk op www.mooi-schoon.nl.

Mooi Schoon. Mooi voor elkaar.

2022  Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar - Vriezenveensewijk