image1 image2 image3
logo

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein

Na een periode van nauwe samenwerking tussen de Gemeente Twenterand, Brandweer, Politie, Veneberg Security, Twenterandse ondernemersverenigingen en onder begeleiding van BMD Parkmanagement zijn de bedrijventerreinen in Twenterand weer (her)gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)!

Voor het AZB Westerhaar-Vriezenveensewijk is bestuurslid Frans Bakker als afgevaardigde aanwezig om aan dit platvorm deel te nemen.

Het platform houdt zich onder andere door middel van periodiek overleg, schouwingen op de industriegebieden bezig met het adviseren en veilig houden van industrieterreinen, omgevingen en toegangswegen.

Het platform zet zich in voor een preventief veilig werkklimaat op de industrieterreinen in Twenterand waarbij gezamenlijke doelstellingen worden ontplooid welke nagestreefd wenst te worden.

Door het Keurmerk Veilig Ondernemen is het mogelijk korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen, zoals de gebouwen-, inventaris/goederen- en de bedrijfsschadeverzekering. Interpolis en meerdere verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Aegon, Centraal Beheer Achmea en Avéro Achmea) bieden een korting aan van minimaal 10% op de premies van deze ‘brand’ verzekeringen als er een KVO certificaat overlegd kan worden.

 

Innovatie-meeting


Innoveren in producten, diensten en processen. Altijd een aandachtpunt voor ondernemers. Bewandel ik de juiste wegen, hoe vind ik de beste partners, waar kan ik steun vinden voor kennis, voor geld?. Om antwoorden te vinden op die vragen en om ervaringen te delen, organiseren de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Twenterand samen met OICAM en Kennispark Twente op 10 september van 15.30 tot 18.00 uur een Innovatie-meeting.
Iets voor u? Noteer de datum alvast, meer informatie volgt medio augustus!

Voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij voornemens zijn een ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen. Alvorens het ontwerp-bestemmingsplan in procedure wordt gebracht ligt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 8 mei 2015 vier weken voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis in Vriezenveen tijdens de reguliere openingstijden. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan digitaal inzien onderaan deze pagina.

Het betreft hier het volgende voorontwerpbestemmingsplan: Het voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”.

De voorgenomen actualisering heeft ten doel om de bestemmingsplannen voor de dorpskern Westerhaar-Vriezenveensewijk te actualiseren. Het bestemmingsplan omvat de gehele bebouwde kom van Westerhaar-Vriezenveensewijk. In het plan zijn eerdere (partiële) planherzieningen en vrijstellingen/ontheffingen/ afwijkingen van het bestemmingsplan verwerkt. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Op perceelsniveau kunnen bestemmingen echter zijn gewijzigd of regels zijn aangepast. Op het perceel Hoofdweg 108 wordt een woning mogelijk gemaakt.

Inspraakreacties
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van de publieksbalie. Het telefoonnummer is 0546-840840.

Op 19 mei zal van 15:00 uur t/m 19:00 uur een inloopbijeenkomst plaatsvinden in Kulturhus De Klaampe aan de Beeklaan 1 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De ingebrachte zienswijzen zullen wij vervolgens betrekken bij onze besluitvorming. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien een mededeling.

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 2.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 1.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Toelichting.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Regels.pdf

2022  Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar - Vriezenveensewijk