image1 image2 image3
logo

Innovatie-meeting


Innoveren in producten, diensten en processen. Altijd een aandachtpunt voor ondernemers. Bewandel ik de juiste wegen, hoe vind ik de beste partners, waar kan ik steun vinden voor kennis, voor geld?. Om antwoorden te vinden op die vragen en om ervaringen te delen, organiseren de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Twenterand samen met OICAM en Kennispark Twente op 10 september van 15.30 tot 18.00 uur een Innovatie-meeting.
Iets voor u? Noteer de datum alvast, meer informatie volgt medio augustus!

Voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij voornemens zijn een ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen. Alvorens het ontwerp-bestemmingsplan in procedure wordt gebracht ligt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 8 mei 2015 vier weken voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis in Vriezenveen tijdens de reguliere openingstijden. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan digitaal inzien onderaan deze pagina.

Het betreft hier het volgende voorontwerpbestemmingsplan: Het voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”.

De voorgenomen actualisering heeft ten doel om de bestemmingsplannen voor de dorpskern Westerhaar-Vriezenveensewijk te actualiseren. Het bestemmingsplan omvat de gehele bebouwde kom van Westerhaar-Vriezenveensewijk. In het plan zijn eerdere (partiële) planherzieningen en vrijstellingen/ontheffingen/ afwijkingen van het bestemmingsplan verwerkt. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Op perceelsniveau kunnen bestemmingen echter zijn gewijzigd of regels zijn aangepast. Op het perceel Hoofdweg 108 wordt een woning mogelijk gemaakt.

Inspraakreacties
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van de publieksbalie. Het telefoonnummer is 0546-840840.

Op 19 mei zal van 15:00 uur t/m 19:00 uur een inloopbijeenkomst plaatsvinden in Kulturhus De Klaampe aan de Beeklaan 1 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De ingebrachte zienswijzen zullen wij vervolgens betrekken bij onze besluitvorming. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien een mededeling.

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 2.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 1.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Toelichting.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Regels.pdf

Informatie m.b.t. bevrijdingsdag 5 mei 2015

Bevrijdingsdag is een jaarlijkse nationale feestdag, maar feestdagen zijn niet automatisch een vrije dag.
De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen.
Of 5 mei een vrije dag is wordt vastgelegd in de CAO of arbeidsovereenkomst. Is hierin niets vastgelegd
over 5 mei, dan moeten werkgevers en werknemers dus onderling een regeling treffen.

Het merendeel van de Cao’s van de private sector geeft aan dat 5 mei alleen in de lustrumjaren (2015, 2020, 2025, enz.) een vrije dag is. In de Cao’s van de overheidssector is vastgelegd dat 5 mei voor ambtenaren elk jaar een vrije dag is. Volgens de Winkeltijdenwet is 5 mei een gewone dag. De winkels mogen dus open zijn, echter blijkt ook dat veel winkels gesloten of aangepaste openings tijden hebben tijdens deze dag.

Wilt u dus zeker zijn wat voor u van toepassing is op een nationale feestdag? Check dan even uw COA zodat u niet voor verassingen komt te staan.

2018  Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar - Vriezenveensewijk